គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៦ មេរៀនទី១៥៖ ប្រមាណវិធីលើចំនួនចម្រុះ(ភាគ៤)

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៦ មេរៀនទី១៥៖ ប្រមាណវិធីលើចំនួនចម្រុះ(ភាគ៤)


14 , 5.00 / #គណតវទយថនកទ៦ #មរនទ១៥ #បរមណវធលចននចមរភគ៤ / Fo3

កម្មវិធី​សិក្សា​តាម​អ៊ីនធឺណិត ៖ មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៦
មេរៀនទី១៥៖ ប្រមាណវិធីលើចំនួនចម្រុះ
ចំណងជើងរង៖ វិធីគុណចំនួនចម្រុះ និងចំនួនគត់
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ភេម សុទ្ធ
សាលា​បឋមសិក្សាវត្តបូព៌(ខេត្តសៀមរាប)
#គណិតវិទ្យា #ថ្នាក់ទី៦

លក្ខខណ្ឌ​ប្រើប្រាស់៖
អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យថតចម្លងនិងចែកចាយ (copy and distribute) តំណភ្ជាប់ទៅនឹងស្នាដៃនេះ (link) ក្នុងទម្រង់ដែលគ្មានការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែប្រែទ្រង់ទ្រាយដើម និងសម្រាប់តែគោលបំណងមិនមែនពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះ។ រាល់ការផ្ទុកឡើងវិញ (reupload) ការចែករំលែក (share) ឬចែកចាយ (distribute) ស្នាដៃនេះដោយផ្ទាល់ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយ។

CONDITIONS OF USE
You are allowed to copy and distribute the link to this material in any medium or format in unadapted form only, for noncommercial purposes only, and no reuploading, sharing, or distributing of the material itself is permitted.

::មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​តាមរយៈ​អេឡិចត្រូនិក​ផ្លូវការ៖
::បណ្ដាញសង្គម៖ www.facebook.com/moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh | www.twitter.com/moeyscambodia
::ដើម្បីទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀន-រៀន សូមភ្ជាប់ទៅទំព័រ ៖ | www.krou.moeys.gov.kh
::ដើម្បីទទួលបានវីដេអូអប់រំ សូមតាមដានបណ្ដាញ YouTube របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ៖ www.youtube.com/moeys

Nguồn: https://10s.vn/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://10s.vn/game

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *