CF China: Venice | Scar Light-S Bai Hu [PvE Gameplay]

CF China: Venice | Scar Light-S Bai Hu [PvE Gameplay]


147 , 4.62 / #China #Venice #Scar #LightS #Bai #PvE #Gameplay / game đột kích

A video showcasing the power of the Scar Light-S Bai Hu on Zombie Mode.

Credits: 夜光下寻找你的轨迹

Nguồn: https://10s.vn/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://10s.vn/game

2 bình luận cho “CF China: Venice | Scar Light-S Bai Hu [PvE Gameplay]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *