Fallout 3 | Downtown, Pacifist playthrough

Fallout 3 | Downtown, Pacifist playthrough


, / #Fallout #Downtown #Pacifist #playthrough / Fo3

i was missing Fallout 3 so much in 2021 i created anew game, but after completing the tutorial area, i realized i killed every security guard they spawn in the vault …

Nguồn: https://10s.vn/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://10s.vn/game

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *