My FFAR build with Random Sniper (18 kill warzone game )

My FFAR build with Random Sniper (18 kill warzone game )


34 , 5.00 / #FFAR #build #Random #Sniper #kill #warzone #game / Game 18+

You get to see my ffar build, 18 kill game in warzone which is the best to record I had on clip

My Socials:
Twitch –
Twitter –
TikTok –
Instagram –

Big shout out to James baily for the music 🙂
Music –

big shout out to stevo for the thumbnails!!
social links –

Nguồn: https://10s.vn/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://10s.vn/game

1 bình luận cho “My FFAR build with Random Sniper (18 kill warzone game )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *