Fifa online

ពីជគណិតថ្នាក់ទី ៨ – កំណែលំហាត់មេរៀនទី១ «ចំនួនសនិទាន» – លំហាត់ទី៥

ពីជគណិតថ្នាក់ទី ៨ – កំណែលំហាត់មេរៀនទី១ «ចំនួនសនិទាន» – លំហាត់ទី៥ 16 , 5.00 / #ពជគណតថនកទ #៨ #កណលហតមរនទ១ #ចននសនទន #លហតទ៥ / Fo3 វីឌេអូនេះបង្ហាញពី កំណែលំហាត់ទី៥…

Fifa online

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៦ មេរៀនទី១៥៖ ប្រមាណវិធីលើចំនួនចម្រុះ(ភាគ៤)

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៦ មេរៀនទី១៥៖ ប្រមាណវិធីលើចំនួនចម្រុះ(ភាគ៤) 14 , 5.00 / #គណតវទយថនកទ៦ #មរនទ១៥ #បរមណវធលចននចមរភគ៤ / Fo3 កម្មវិធី​សិក្សា​តាម​អ៊ីនធឺណិត ៖ មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៦ មេរៀនទី១៥៖ ប្រមាណវិធីលើចំនួនចម្រុះ ចំណងជើងរង៖ វិធីគុណចំនួនចម្រុះ និងចំនួនគត់…