WFC 24 / Brave CF 34 | Jakob Nedoh VS Zarko Sedoglavic | Hala Tivoli Ljubljana Slovenia | Sneak Peek

WFC 24 / Brave CF 34 | Jakob Nedoh VS Zarko Sedoglavic | Hala Tivoli Ljubljana Slovenia | Sneak Peek


6 , nan / #WFC #Brave #Jakob #Nedoh #Zarko #Sedoglavic #Hala #Tivoli #Ljubljana #Slovenia #Sneak #Peek / cf

WFC 24 / Brave CF 34 highlights of the fight Jakob Nedoh VS Zarko Sedoglavic at Hala Tivoli Ljubljana Slovenia.

Check for full fights and the latest promos:

Subscribe:

Nguồn: https://10s.vn/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://10s.vn/game

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *